Title: Regionální divadlo a jeho herec
Other Titles: Regional theater and the actor
Authors: Dušáková, Veronika
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2016, roč. 6, č. 2, s. 33-54.
Issue Date: 2016
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_2016_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/25402
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Jihočeské divadlo;herec;kultura;jižní Čechy
Keywords in different language: South Bohemian theatre;actor;culture;south Bohemia
Abstract: Předkládaná studie si klade za cíl rozkrýt skrze osobní výpovědi pomocí (sebe)reflexí svět jednoho z regionálních divadel a jeho činovníků. První část je věnována českobudějovického Jihočeskému divadlu jako celku. Především prezentuje s jakými ambicemi a v jakých podmínkách je toto regionální (oblastní) divadlo činitelem na kulturním poli. V druhé části je divadlo a především jeho činovníci podrobeni reflexi v očích diváků a „jiných“ lidí. Je vnímání pozitivního nebo negativního rázu a uvědomuje si veřejnost potřebu kultury a její vliv na každodenní život či náročnost herectví jako povolání? V třetí části promlouvají samotní herci a lidé od divadla a s jejich pomocí je rekonstruován jejich umělecký svět i reflexe sebe samých a hereckého řemesla obecně. Prostor je dán i zamyšlení, zda je rozdíl být umělcem v regionálním nebo pražském divadle a zda se v divadelním světě hodně změnilo s rokem 1989.
Abstract in different language: This contribution aims to uncover the world of one of the regional theatres and its functionaries through personal testimonies of the witnesses by their (self)reflection. The first part is focused on the South Bohemian Theatre as a whole. It especially gives presentation of what kind of ambitions and conditions is this regional theatre active with in the cultural field. The theatre and its functionaries are presented in the second part through the eyes of the spectators and the „other“ people from the theatre. Is the perception positive or negative? Does the public realise the need for culture and its influence on everyday life? Does the public realise how demanding the profession of an actor/actress is? In the third part, the actors themselves and other people from the theatre express their views and help to reconstruct their artistic world, their own reflection, and the profession in general. The thesis also engages with questions whether there is a difference between being an actor in a regional theatre and a Prague theatre, and whether there were any big changes in the theatrical world after the year 1989.
Appears in Collections:Roč. 6, č. 2 (2016)
Roč. 6, č. 2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dusakova.pdfPlný text230,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.