Title: RFID technologie a jejich využití pro evidenci
Other Titles: RFID technologies, their utilization for general recording
Authors: Partingl, Martin
Advisor: Kašpar Petr, Ing. et Ing. Ph.D.
Referee: Justa Josef, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25422
Keywords: android;čtečka;dijkstra;navigace;nfc;smartphone;tablet;tag;transpondér;rfid
Keywords in different language: android;reader;dijkstra;navigation;nfc;smartphone;tablet;tag;transponder;rfid
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na využití RFDI. V úvodu práce je popsána historie RFID technologie. Dále následuje popis RFID. Součástí popisu je rozdělení transpondérů a čteček. Práce uvádí přehled dostupného hardwaru pro RFID technologii. V praktické části práce byl vytvořen program pro navigaci ve skladu. Součástí navigace je užití RFID. Program je určen pro platformu Android. Poslední část práce obsahuje výsledky testování.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the use RFDI. The introduction describes the history of RFID technology. This is followed by a description of RFID. Part of the description is a division of transponders and readers. Thesis introduces available hardware for RFID technology. In the practical part of the work was created program to navigate in the warehouse. The part of navigation is RFID. The program is developed for the Android platform. The last part of the thesis contains the results of testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Partingl_Martin_DP.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
067102_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,61 kBAdobe PDFView/Open
Partingl_V.jpgPosudek vedoucího práce167,05 kBJPEGView/Open
Partingl_OB.jpgPrůběh obhajoby práce108,97 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.