Název: Význam cytogenetických vyšetření nádorových buněk u pacientů s vybranými hematologickými malignitami
Autoři: Demková, Miriam
Vedoucí práce/školitel: Dvořák Pavel, RNDr.
Oponent: Hrubá Martina, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25435
Klíčová slova: cytogenetika;hematologie;hematoonkologie;chromosom;karyotyp;leukémie;malignity;vyšetřovací metody
Klíčová slova v dalším jazyce: cytogenetics;haematology;haematooncology;chromosome;karyotype;leukemia;malignancies;analysing methods
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem významu cytogenetických vyšetření nádorových buněk u pacientů s hematologickými malignitami. Práce je zaměřena na leukémie, které patří mezi velmi časté hematologické malignity jak u dospělých, tak u dětských pacientů. V teoretické části jsou podrobně popsány jednotlivé cytogenetické metody používané ke zhodnocení nádorových buněk pacientů. Dále je tato část zaměřená na popis a charakteristiku hlavních typů leukémií. Praktická část práce se soustředí konkrétně na chronickou lymfocytární leukémii, přičemž výsledkem této části je sestavená statistika souboru dat z cytogenetických vyšetření pacientů léčených ve Fakultní nemocnici v Plzni. Závěrem je zhodnocen význam cytogenetických vyšetření pro prognózu pacientů s chronickou lymfocytární leukémií s ohledem na analyzovaná data.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the importance of cytogenetic analyses of tumor cells in patients with selected haematological malignancies. This thesis is focused on leukemias, which are very frequent haematological malignancies in adults as well as children. The theoretical part describes in detail cytogenetic methods, which are used to analyse the tumor cells of patients. This part is also focused on description and characteristics of the main types of leukemias. The practical part is focused especially on chronic lymphocytic leukemia. Result of this section is statistical data analysis of cytogenetic examinations in patients who were treated in University Hospital in Pilsen. These analysed data are finally used to evaluate an importance of cytogenetic tests for the prognosis of patients with chronic lymphocytic leukemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Miriam Demkova.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Demkova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Demkova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Demkova.pdfPrůběh obhajoby práce595,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25435

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.