Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDvořák Pavel, RNDr.
dc.contributor.authorDemková, Miriam
dc.contributor.refereeHrubá Martina, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-20
dc.date.accessioned2017-03-02T05:29:45Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-03-02T05:29:45Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-29
dc.identifier68722
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25435
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem významu cytogenetických vyšetření nádorových buněk u pacientů s hematologickými malignitami. Práce je zaměřena na leukémie, které patří mezi velmi časté hematologické malignity jak u dospělých, tak u dětských pacientů. V teoretické části jsou podrobně popsány jednotlivé cytogenetické metody používané ke zhodnocení nádorových buněk pacientů. Dále je tato část zaměřená na popis a charakteristiku hlavních typů leukémií. Praktická část práce se soustředí konkrétně na chronickou lymfocytární leukémii, přičemž výsledkem této části je sestavená statistika souboru dat z cytogenetických vyšetření pacientů léčených ve Fakultní nemocnici v Plzni. Závěrem je zhodnocen význam cytogenetických vyšetření pro prognózu pacientů s chronickou lymfocytární leukémií s ohledem na analyzovaná data.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcytogenetikacs
dc.subjecthematologiecs
dc.subjecthematoonkologiecs
dc.subjectchromosomcs
dc.subjectkaryotypcs
dc.subjectleukémiecs
dc.subjectmalignitycs
dc.subjectvyšetřovací metodycs
dc.titleVýznam cytogenetických vyšetření nádorových buněk u pacientů s vybranými hematologickými malignitamics
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the importance of cytogenetic analyses of tumor cells in patients with selected haematological malignancies. This thesis is focused on leukemias, which are very frequent haematological malignancies in adults as well as children. The theoretical part describes in detail cytogenetic methods, which are used to analyse the tumor cells of patients. This part is also focused on description and characteristics of the main types of leukemias. The practical part is focused especially on chronic lymphocytic leukemia. Result of this section is statistical data analysis of cytogenetic examinations in patients who were treated in University Hospital in Pilsen. These analysed data are finally used to evaluate an importance of cytogenetic tests for the prognosis of patients with chronic lymphocytic leukemia.en
dc.subject.translatedcytogeneticsen
dc.subject.translatedhaematologyen
dc.subject.translatedhaematooncologyen
dc.subject.translatedchromosomeen
dc.subject.translatedkaryotypeen
dc.subject.translatedleukemiaen
dc.subject.translatedmalignanciesen
dc.subject.translatedanalysing methodsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Miriam Demkova.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Demkova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
Demkova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Demkova.pdfPrůběh obhajoby práce595,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.