Title: Stanovení specifických IgE na pevné fázi, význam zkříženě reagujících alergenů
Authors: Bocskorová, Michaela
Advisor: Ochotná Jitka, Mgr.
Referee: Černý Radim, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25436
Keywords: alergie;zkřížená alergie;immunocap isac;pylový alergen;specifické ige;panalergen;rekombinanty
Keywords in different language: allergy;cross-allergy;immunocap isac;pollen allergen;specific ige;panallergen;recombinants
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zkřížených alergií a diagnostiku alergií pomocí metody ImmunoCAP ISAC. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána alergie, její klinické projevy, diagnostika a léčba alergických onemocnění. Dále je zde kapitola věnovaná zkříženým alergiím a pseudoalegiím. Praktická část práce je zaměřena na retrospektivní analýzu dat získaných vyšetřením pacientů FN Plzeň metodou ImmunoCAP ISAC. U pacientů byl vytvořen senzibilizační profil a bylo u nich stanoveno, zda se u nich objevuje zkřížená alergie na některý ze sedmi vybraných pylových alergenů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on cross-allergy and allergy diagnostic methods using ImmunoCAP ISAC. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes allergy, its clinical manifestations, diagnosis and treatment of allergic diseases. There is also a chapter devoted to the cross-allergy and pseudoallergy. The practical part is focused on a retrospective analysis of data obtained by examinations of patients in Faculty Hospital in Pilsen using ImmunoCAP ISAC. Patients sensitization profile has been created, and they were determined whether they appear cross allergy to any of the seven selected pollen allergens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bocskorova_ISAC.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Bocskorova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Bocskorova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
Bocskorova.pdfPrůběh obhajoby práce625,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.