Název: Stanovení aktivačních markerů CD25 a CD69 lymfocytů kultivovaných v přítomnosti fibroblastů nebo mezenchymových kmenových buněk
Autoři: Krausová, Magdaléna
Vedoucí práce/školitel: Vlas Tomáš, Ing.
Oponent: Černý Radim, Prof. MUDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25438
Klíčová slova: cd markery;fibroblasty;msc;mitogen;průtoková cytometrie;t-lymfocyty;test blastické transformace
Klíčová slova v dalším jazyce: cd markers;blast-transformation test;fibroblasts;flow cytometry;msc;mitogen;t-lymphocytes
Abstrakt: Práce se věnuje popisu T-lymfocytů a jejich uplatnění v rámci imunitního systému. Popisuje způsob, jakým mezenchymové kmenové buňky a fibroblasty ovlivňují imunitní reakci zprostředkovanou T-lymfocyty. V této souvislosti je určen rozsah inhibice aktivace a proliferace T-lymfocytů způsobené MSC a fibroblasty. T-lymfocyty byly stimulovány mitogenem PHA a po kultivaci s MSC a fibroblasty bylo průtokovým cytometrem vyhodnoceno, do jaké míry se snížila proliferační aktivita.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is devoted to the description of T-lymphocytes and their application within the immune system. It describes how the mesenchymal stem cells (MSCs) and fibroblasts influence the immune response mediated by T-lymphocytes. In this regard, the extent of inhibition of the T-lymphocyte activation and proliferation, which is caused by the MSC and fibroblasts is determined. T-lymphocytes were stimulated by PHA mitogen and after coculture with MSCs and fibroblasts, the extent of decreased proliferative activity was assessed by flow cytometry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Krausova_stanoveni_aktivacnich_markeru.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova.pdfPrůběh obhajoby práce607,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25438

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.