Title: Stanovení aktivačních markerů CD25 a CD69 lymfocytů kultivovaných v přítomnosti fibroblastů nebo mezenchymových kmenových buněk
Authors: Krausová, Magdaléna
Advisor: Vlas Tomáš, Ing.
Referee: Černý Radim, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25438
Keywords: cd markery;fibroblasty;msc;mitogen;průtoková cytometrie;t-lymfocyty;test blastické transformace
Keywords in different language: cd markers;blast-transformation test;fibroblasts;flow cytometry;msc;mitogen;t-lymphocytes
Abstract: Práce se věnuje popisu T-lymfocytů a jejich uplatnění v rámci imunitního systému. Popisuje způsob, jakým mezenchymové kmenové buňky a fibroblasty ovlivňují imunitní reakci zprostředkovanou T-lymfocyty. V této souvislosti je určen rozsah inhibice aktivace a proliferace T-lymfocytů způsobené MSC a fibroblasty. T-lymfocyty byly stimulovány mitogenem PHA a po kultivaci s MSC a fibroblasty bylo průtokovým cytometrem vyhodnoceno, do jaké míry se snížila proliferační aktivita.
Abstract in different language: The thesis is devoted to the description of T-lymphocytes and their application within the immune system. It describes how the mesenchymal stem cells (MSCs) and fibroblasts influence the immune response mediated by T-lymphocytes. In this regard, the extent of inhibition of the T-lymphocyte activation and proliferation, which is caused by the MSC and fibroblasts is determined. T-lymphocytes were stimulated by PHA mitogen and after coculture with MSCs and fibroblasts, the extent of decreased proliferative activity was assessed by flow cytometry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Krausova_stanoveni_aktivacnich_markeru.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Krausova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Krausova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Krausova.pdfPrůběh obhajoby práce607,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.