Title: Významná parazitární onemocnění v ČR
Authors: Kulhánková, Klára
Advisor: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25439
Keywords: parazit;parazitózy;helminti;protozoa;členovci;výskyt
Keywords in different language: parasite;parasitic diseases;helminths;protozoa;arthropods;occurrence
Abstract: Bakalářská práce se zabývá parazitózami vyskytujícími se na území České republiky. V úvodu teoretické části vysvětlujeme pojem parazitizmus a dále zde popisujeme jednotlivé parazitózy a jejich původce. Jsou zde popsány autochtonní nákazy i často importované parazitózy. V praktické části zhodnocujeme výsledky našich testů a hodnotíme výskyt parazitóz na území České republiky.
Abstract in different language: This thesis deals with parasitic diseases in the Czech Republic. The introduction to the theoretical part explains the concept of parasitism. Then we are describing various parasitic diseases and their agents. We are describing autochthonous infections and often imported parasitic diseases. In the practical part we enhance our tests and evaluate the occurrence of parasitic diseases in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-KulhankovaK.pdfPlný text práce794,65 kBAdobe PDFView/Open
Kulhankova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Kulhankova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Kulhankova.pdfPrůběh obhajoby práce583,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.