Title: Stanovení kalprotektinu u autoimunitních chorob gastrointestinálního traktu
Other Titles: The determination of calprotectin in autoimmune diseases of the gastrointestinal tract
Authors: Pluhaříková, Ivana
Advisor: Gorčíková Jitka, Ing.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25442
Keywords: autoimunita;zánět;trávicí trakt;ulcerózní kolitida;crohnova choroba;celiakie;elisa;quantum blue;extrakce;kalprotektin;stolice
Keywords in different language: autoimmune;inflammation;gastrointestinal tract;ulcerative colitis;crohn´s disease;celiac disease;elisa;quantum blue;extraction;calprotectin;stool
Abstract: Tato práce se zabývá stanovením kalprotektinu jakožto markeru autoimunitních onemocnění gastrointestinálního traktu. V teoretické části je přiblížena problematika autoimunitních onemocnění, jejich dělení a patogeneze. Dále jsou rozebrána jednotlivá onemocnění trávicího traktu. Na závěr se věnujeme popisu kalprotektinu. V praktické části jsou porovnávány odlišné metody extrakce vzorků a odlišné metody stanovení koncentrace kalprotektinu ve stolici. Jednotlivé kombinace metod jsou hodnoceny z hlediska vhodnosti pro rutinní zavedení v laboratoři.
Abstract in different language: This work discusses about the determination of calprotectin as a marker of autoimmune diseases of the gastrointestinal tract. The theoretical part focuses on the proposed autoimmune diseases, their separation and pathogenesis. There are also analyzed the various diseases of the digestive tract. In conclusion, we describe calprotectin. In the practical part are compared different extraction methods and different sampling methods to determine the concentration of calprotectin in the stool. Individual combination of methods are evaluated in terms of suitability for routine implementation in the laboratory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanoveni kalprotektinu u autoimunitnich chorob gastrointestinalniho traktu.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Pluharikova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Pluharikova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Pluharikova.pdfPrůběh obhajoby práce590,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.