Title: Zemské a městské trestní právo v kodifikacích šlechtického a městského práva ve stavovské monarchii
Other Titles: Provincial and municipal law in the codifications of the noble and municipal law in the estates monarchy
Authors: Krieglsteinová, Eva
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25452
Keywords: delikt;soud;právo
Keywords in different language: offence/misdemeanor;court;law
Abstract: Tato práce je zaměřena na problematiku zemského a městského trestního práva v období stavovské monarchie. Stavovské právo obsahovalo nejen trestně právní předpisy, které se vytvářely v předcházející době, ale také představovalo novou právní úpravu, kterou přinesla kodifikace zemského a městského práva v období stavovského státu.
Abstract in different language: This thesis is focused on provincial and municipal criminal law during the era of estates monarchy. The Estates law included not only the criminal law legislations which had been created/formed in the previous period, but it also constituted the new regulations, that were brought by the codification of provincial and municipal law during the Estates state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
OP - Krieglsteinova Eva.pdfPosudek oponenta práce90,88 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Krieglsteinova Eva.pdfPrůběh obhajoby práce45,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.