Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTruhlářová, Karolína
dc.contributor.refereeAdamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
dc.contributor.refereeBalík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-14
dc.date.accessioned2017-03-02T05:30:30Z
dc.date.available2016-2-23
dc.date.available2017-03-02T05:30:30Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-2-24
dc.identifier69158
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25454
dc.description.abstractTato rigorózní práce se zabývá vývojem soudnictví, notářství, advokacie a jejich významnými představiteli na Českolipsku v letech 1848 - 1938. Cílem práce je nastínit, jak se vyvíjelo soudnictví, notářství a advokacie ve vybraném období nejen obecně, ale také na území České Lípy a v jejím okolí. Dalším úkolem je nastínit historii města Česká Lípa, a také blíže představit vybrané přestavitele soudnictví, notářství a advokacie.cs
dc.format125 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subject1848 - 1938cs
dc.subjectadvokátcs
dc.subjectčeská lípacs
dc.subjectnotářcs
dc.subjectschmeykalcs
dc.subjectsoudcs
dc.subjectsoudnictvícs
dc.subjectspolkycs
dc.subjectvývojcs
dc.subjectvýznamní představitelécs
dc.titleVývoj soudnictví, notářství, advokacie a jejich významní představitelé na Českolipsku v letech 1848 - 1938cs
dc.title.alternativeThe development of justice, notary, advocacy and their significant representatives in the region Česká Lípa in the period 1848 - 1938en
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the development of justice, notary, advocacy and their significant representatives in the region Česká Lípa in the period 1848 - 1938. The aim is to show how developed justice, notary and advocacy in selected period in general, but also in Česká Lípa and her neighborhood. The next task is to outline the history of the city Česká Lípa and closer introduce selected representatives of justice, notary and advocacy.en
dc.subject.translated1848 - 1938en
dc.subject.translatedlawyeren
dc.subject.translatedčeská lípaen
dc.subject.translatednotaryen
dc.subject.translatedschmeykalen
dc.subject.translatedcourten
dc.subject.translatedjudiciaryen
dc.subject.translatedassociationsen
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedsignificant representativesen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RIGOROZNI PRACE TRUHLAROVA K.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
OP - Truhlarova Karolina.pdfPosudek oponenta práce101,19 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Truhlarova Karolina.pdfPrůběh obhajoby práce49,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.