Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRaji, Blend
dc.contributor.refereeValentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
dc.contributor.refereeAdamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
dc.date.accepted2016-6-14
dc.date.accessioned2017-03-02T05:30:30Z
dc.date.available2016-3-1
dc.date.available2017-03-02T05:30:30Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-2
dc.identifier69211
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25455
dc.description.abstractV životě poddaných měl vždy rozhodující slovo pán - vrchnost. Jen skutečně v málo oblastech byl poddaný relativně svobodný. Trestní právo dávalo při trestání důraz na to, ke které vrstvě obyvatelstva obviněný patřil. Poddaný byl při svém trestněprávním konání daleko přísněji trestán než svobodný - šlechtic či měšťan. Záleželo také na tom, vůči komu se poddaný dopustil trestného jednání. Pokud to bylo vůči šlechtici - byl poddaný trestán daleko přísněji než pokud by se téhož jednání dopustil vůči sobě rovnému. Postavení poddaných bylo určováno centrálně - předpisy přijímanými zemskými sněmy a po Bílé hoře vyhlašovány v převážné většině panovníky - patenty. Lze však říci, že stát zasahoval do života poddaných významněji prakticky jen v oblasti omezování stěhování poddaných, ve stanovení přípustné výše jejich zadlužování nebo v otázce robotních povinností. Postavení poddaných bylo dále určováno samotnou vrchností pomocí řádů pro jednotlivá panství. Mezi jednotlivými panstvími tak mohly být jak v civilněprávním ohledu, tak trestněprávním určité rozdíly. Tak tomu bylo např. v případě odúmrti, kdy zejména pro 16. a 17. století je nutné konstatovat, že v případě odúmrtního práva se mnohde vytvořila praxe zcela různá, a že nejednou na tomtéž panství platilo několik odúmrtních systémů. Velký význam měly také pozemkové knihy. Vedle osvětlení jednotlivých typů poměrů poddaných k půdě v mnohém objasňují instituce majetkového a rodinného práva. Jejich význam spočívá i v tom, že na základě nich lze podat široký obraz právního života poddaných a právní praxe. Na rozdíl od instrukcí se právě ve zvykovém právu, jímž se knihy řídily, uplatňovaly v aplikaci bezprostřední zájmy poddanského rodinného, dědického i věcného práva do určité míry bez zásahů vrchnosti.cs
dc.format130 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpoddanýcs
dc.subjectcivilněprávní a trestněprávní stránku životacs
dc.subjectšlechticcs
dc.subjectměšťancs
dc.subjectpozemkové knihycs
dc.subjectvrchnostcs
dc.subjectnemovitostcs
dc.subjectodúmrťcs
dc.subjectzabíracícs
dc.subjecttitulcs
dc.subjectvrchnostenská jurisdikcecs
dc.subjectsmilstvocs
dc.subjectcizoložstvícs
dc.titlePrávní postavení poddaných, jejich práva a povinnosti v 16. - 18. stoletícs
dc.title.alternativeSubjects' legal standing, rights and duties in the 16th to 18th centuryen
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is to offer an analysis of the position of serfs (lower class citizens) in the law of the 16th - 18th centuries. The work focuses on the civil law and criminal law aspects of the lives of serfs. When looking closely at this topic and studying the sources and literature we can clearly see the difference in the legal position of free citizens, who were subjects to the king only, and serfs. It was the gentry who had the decisive say in the lives of serfs. In only very few areas were serfs relatively free. The penalties defined by the criminal law depended on the social group the accused belonged to. Serfs were in criminal trials punished much more severely than free men - aristocrats and burghers. Another important factor was the status of the victim of the criminal conduct. If aristocrat, the serf was punished much more severely than if the same act was committed against a lower class citizen.en
dc.subject.translatedserfen
dc.subject.translatedcriminal lawen
dc.subject.translatedcivil lawen
dc.subject.translatedgentryen
dc.subject.translatedaristocratsen
dc.subject.translatedreal estateen
dc.subject.translateddeathen
dc.subject.translatedtitleen
dc.subject.translatedtownsmanen
dc.subject.translatedland registeren
dc.subject.translatedappelate courten
dc.subject.translatedadulteryen
dc.subject.translatedfornicationen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blend Raji.pdfPlný text práce687,36 kBAdobe PDFView/Open
OP - Raji Blend.pdfPosudek oponenta práce91,92 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Raji Blend.pdfPrůběh obhajoby práce47,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.