Title: Právní vývoj institutu odvolání a dovolání v civilním procesu na základě právních předpisů vydaných v letech 1895 až 2000
Other Titles: The legal development of appeal and appellate review as civil procedure remedies of legal development from year 1895 to 2000
Authors: Volf, Miroslav
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25456
Keywords: odvolání;dovolání;civilní proces;procesní právo;1895;2000;opravné prostředky
Keywords in different language: appeal;appellate review;civil procedure;civil procedure law;1895;2000;civil procedure remedies
Abstract: Ve své rigorózní práci s názvem právní vývoj institutu odvolání a dovolání v civilním procesu na základě právních předpisů vydaných v letech 1895 až 2000 popisuji právní úpravu odvolání a dovolání, zejména pak změny, které nastaly u těchto opravných prostředků s využitím i judikatury příslušných soudů. V neposlední řadě jde o zhodnocení, zda změny přinesly klady či zápory ve vývoji těchto právních institutů, a co vedlo zákonodárce k novelizacím jejich právní úpravy.
Abstract in different language: In my work named The legal development of appeal and appellate review as civil procedure remedies of legal development from year 1895 to 2000 I describe the legal development of appeal and appellate review as civil procedure remedies. Finally the work focus on their description and juristic analysis of provisions on appeal and appellate review in individual legal acts and in individual periods of legal development of our state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace - titul - tisk.pdfPlný text práce855,25 kBAdobe PDFView/Open
OP - Volf Miroslav.pdfPosudek oponenta práce74,18 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Volf Mirolsav.pdfPrůběh obhajoby práce50,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.