Název: Cenzura v Československu v letech 1945 - 1956
Další názvy: Censorship in Czechoslovakia 1945-1956
Autoři: Dvořák, David
Oponent: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25458
Klíčová slova: cenzura;cenzurní praxe;československo;starověk;středověk;novověk;první světová válka;druhá světová válka;tisk;rozhlas;film;divadlo;televize;hlavní správa tiskového dohledu;ministerstvo informací;václav kopecký;komunistická strana československa;periodické a neperiodické tiskoviny;knihy
Klíčová slova v dalším jazyce: censorship;censorship practices;czechoslovakia;antiquity;middle ages;modern times;world war i;world war ii;press;radio;film;theatre;tv;press supervision key report;ministry of finance;václav kopecký;communist party of czechoslovakia;periodicals and non-periodicals;books
Abstrakt: Rigorózní práce s názvem Cenzura v Československu v letech 1945 - 1956 se zaměřuje na jednotlivé mediální oblasti, ve kterých cenzura v těchto letech působila. V práci jsou tak popsány postupy, metody a příklady cenzurní praxe v těchto oblastech - tisk, rozhlas, film, divadlo a televize. Stranou nezůstala ani cenzura zahraničního tisku a rozhlasu. Součástí práce je ovšem také stručná charakteristika dějin cenzury od starověku, přes středověk až po novověk, včetně počátku 20. století, který zahrnuje jak první, tak i druhou světovou válku. Předkládaná práce se tak snaží zachytit změny v charakteru a podobě cenzurní praxe napříč dějinnými etapami.
Abstrakt v dalším jazyce: This advanced master's thesis entitled Cenzura v Československu v Letech 1945 - 1956 (Censorship in Czechoslovakia 1945 - 1956) focuses on individual areas within media subject to censorship in this period. The thesis describes procedures, methods and examples of censorship practices in press, film, theatre and TV. It also discusses censorship applied to foreign press and radio broadcasting. The thesis also includes a brief characteristic of the history of censorship, from antiquity through the Middle Ages to modern times, including the early 20th century. It thereby covers both World War I and II. The thesis aims to capture changes in the character and form of censorship across historical phases.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cenzura v CSR v letech 1945 - 1956.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Dvorak David.pdfPosudek oponenta práce85,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Dvorak David.pdfPrůběh obhajoby práce35,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25458

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.