Title: Možnosti financování sekundárního vzdělávání v České republice
Other Titles: Possibilities of financing of secondary education in the Czech Republic.
Authors: Sieber, Radek
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25467
Keywords: sekundární vzdělávání;soukromá vzdělávací instituce;profesionální sportovec a jeho druhá kariéra;ústav;evropa 2020
Keywords in different language: secondary education;private educational institution;professional athlete and his second career;institute;europa 2020
Abstract: Předložená práce je zaměřena na možnosti financování sekundárního vzdělávání v České republice. Po definování pojmu sekundární vzdělávání a uvedení legislativních požadavků na založení a fungování soukromé vzdělávací instituce je představen zvolený subjekt. Následující kapitola tvoří shrnutí možností financování tohoto subjektu díky nástrojům státu, Evropské unie, ale i soukromých osob. Závěrem práce dochází k představení investičních a realizačních fází projektu a k porovnání výnosů a nákladů.
Abstract in different language: This thesis is focused on possibilities of financing of secondary education in the Czech Republic. At first there is definition of secondary education and legislative demand of founding and working of private educational institution followed by the introduction of chosen subject. Next chapter is summary of possibilities of financing of chosen subject by instrument of state, European Union or individual. At the end of barchelor thesis, there is introducion of investment and realization phases of this project and comparison of revenue and costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sieber_2016.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
bo sieber.pdfPosudek oponenta práce497,22 kBAdobe PDFView/Open
bo sieber_1.pdfPosudek vedoucího práce497,22 kBAdobe PDFView/Open
sieber obhj.pdfPrůběh obhajoby práce251,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.