Název: Vadné držení těla u dětí staršího školního věku a možnost jeho ovlivnění pomocí hlubokého stabilizačního systému
Další názvy: Faulty posture in middle school children and the possibility of influencing it by engaging the deep stabilization system
Autoři: Svobodová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Firýtová, Rita
Oponent: Valešová, Monika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2547
Klíčová slova: vadné držení těla;správné držení těla;hluboký stabilizační systém;testy hlubokého stabilizačního systému
Klíčová slova v dalším jazyce: faulty posture;correct posture;deep stabilization system;tests of deep stabilization system
Abstrakt: Tato práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části se zaměřuji na vadné držení těla, odborné metodiky jeho hodnocení a hluboký stabilizační systém. V praktické části sleduji vztah vadného držení těla a kvality hlubokého stabilizačního systému. Ve výzkumu se mi potvrdilo, že práce s hlubokým stabilizačním systémem příznivě ovlivňuje držení těla.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is divided in two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I focus on faulty posture, technical methods of rating and deep stabilization system. In practical part, I observe relation between faulty body posture and deep stabilization system. Research validates, that work with deep stabilization system have good influence on body posture.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Tereza Svobodova.pdfPlný text práce10,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce888,82 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Svobodova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,14 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce375,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2547

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.