Title: Vadné držení těla u dětí staršího školního věku a možnost jeho ovlivnění pomocí hlubokého stabilizačního systému
Other Titles: Faulty posture in middle school children and the possibility of influencing it by engaging the deep stabilization system
Authors: Svobodová, Tereza
Advisor: Firýtová, Rita
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2547
Keywords: vadné držení těla;správné držení těla;hluboký stabilizační systém;testy hlubokého stabilizačního systému
Keywords in different language: faulty posture;correct posture;deep stabilization system;tests of deep stabilization system
Abstract: Tato práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části se zaměřuji na vadné držení těla, odborné metodiky jeho hodnocení a hluboký stabilizační systém. V praktické části sleduji vztah vadného držení těla a kvality hlubokého stabilizačního systému. Ve výzkumu se mi potvrdilo, že práce s hlubokým stabilizačním systémem příznivě ovlivňuje držení těla.
Abstract in different language: This work is divided in two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I focus on faulty posture, technical methods of rating and deep stabilization system. In practical part, I observe relation between faulty body posture and deep stabilization system. Research validates, that work with deep stabilization system have good influence on body posture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tereza Svobodova.pdfPlný text práce10,03 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce888,82 kBJPEGThumbnail
View/Open
Svobodova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,14 MBJPEGThumbnail
View/Open
Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce375,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.