Title: Tvůrčí proces jako cesta energie a ducha Cyklus obrazů nebo výtvarné artefakty. Hlavní prioritou tvůrce je tvůrčí proces, nikoliv výsledek. Malířský projekt, podložený průkazně řízenou činností, vedoucí k této formě seberealizace.
Other Titles: Creative process as a way of energy and spirit Series of paintings or visual artifacts. The main priority is the creative process , not result. Painter program based on demonstrably controlled activities , leading to the form of self-realization.
Authors: Horáková, Veronika
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akad. mal.
Referee: Merta Vladimír, Doc. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25521
Keywords: malba;akrylová barva;tvůrčí proces;plátno;průběh tvorby
Keywords in different language: painting;canvas;acrylic;creative process
Abstract: Soubor několika maleb akrylovými barvami na plátno. Hlavní prioritou tvůrce je tvůrčí proces, nikoliv výsledek. Malířský projekt, jehož součástí jsou kresby, malby i objekty, které vznikaly v průběhu celého tvůrčího procesu a mají odhalovat způsob myšlení autora.
Abstract in different language: Series of paintings painted with acrylics on canvas.The main priority is the creative process , not result. Another part of this work are sketches , paintings and objects that show the progress of the entire creative process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka-horakova.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
Horakova.pdfPosudek vedoucího práce155,71 kBAdobe PDFView/Open
Horakova_1.pdfPosudek oponenta práce408,28 kBAdobe PDFView/Open
Horakova_2.pdfPrůběh obhajoby práce263,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.