Název: Autorská kniha
Další názvy: Author's book
Autoři: Horníčková, Ilona
Vedoucí práce/školitel: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Oponent: Steker František, Doc. akad. mal.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25534
Klíčová slova: autorská kniha;písmo;gotika;metal;čínština;runa;latinka
Klíčová slova v dalším jazyce: authors book;typeface;gothic;metal;chinese;rune;latin
Abstrakt: Knížky zajímavou formou upozorňují na fenomén písma. Navržený koncept je založen na nové neotřelé myšlence ukázat písmo v jiném kontextu, než jsme normálně zvyklí. Knížka o gotice a metalu upozorňuje na vtipnou podobnost, kterou, domnívám se, nikoho zatím nenapadlo ukázat. Magické runy zase upozorňují na fakt, že písmo nemusí být jen nositelem sdělení, ale také součástí magických rituálů. Čínské znaky reflektují jiné vnímání světa. Znalost čínského písma nám tak může poskytnout pohled i do způsobů naprosto odlišného myšlení. Bohatství písma názorně ukazuje rozdíly mezi písmy latinkového typu. Ač se jedná o stále stejný způsob zapsání jazyka, podoby jsou rozdílné. A rozdílnost je krásná!
Abstrakt v dalším jazyce: The proposed concept is based on new novel thought to show the typeface in different context to what we are usually used to. The book about the gothic and metal draw attention to quite funny resemblance, which, I suppose, no one occurred to present. Magic runes point out the fact that the typeface doesn't have to be just the announcement bearer, but also part of the magic rituals. The Chinese characters reflect different worldview. Knowledge of the Chinese typeface can provide us with the view to the totally different thinking. The typeface richness graphically shows the difference between Latin alphabet. Even though we are talking about the same way of writing the language, the forms are different. The difference is a very beautiful one!
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_Hornickova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornickova.pdfPosudek vedoucího práce245,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornickova_1.pdfPosudek oponenta práce325,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornickova_2.pdfPrůběh obhajoby práce302,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25534

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.