Název: Zhodnocení účinku léčby hallux valgus na footscanu
Další názvy: Evaluation of the effects of hallux valgus treatment by footscan
Autoři: Vůjtěchová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Firýtová, Rita
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2556
Klíčová slova: hallux valgus;vbočený palec;deformity přednoží;Footscan
Klíčová slova v dalším jazyce: hallux valgus;thumb;Footscan
Abstrakt: Práce má za cíl zhodnotit účinky léčby hallux valgus na footscanu?. Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána kineziologie nohy, morfologie, klasifikace a patogeneze samotné deformity. Následně je v práci popsaná terapie, jak konzervativní tak i operativní. V praktické části je uvedeno 5 kazuistik, u každé z nich je provedeno klinické i footscanové? vyšetření. V této části jsou dále navrženy možnosti aktivní i pasivní konzervativní léčby. Na konci práce je uvedena diskuse a následné závěrečné zhodnocení výsledků práce. Vyšetření ukazuje, že na počátku sledování byla u probandů více zatěžovaná postižená dolní končetina. Na konci sledování, nedošlo u všech probandů k vyrovnání zatížení obou dolních končetin ani k nastolení správného balančního stereotypu chůze.
Abstrakt v dalším jazyce: The work aims to evaluate the affects of the treatment for hallux valgus by footscan?. Thesis comprises a theoretical and practical part. The theoretical part is described kinesiology feet, morphology, classification and pathogenesis of the deformity itself. Subsequently in the work described the therapy, both conservative and operative. In the practical part are five case studies, each of them is pursue a clinical and footscan? examination. This section are designed possibility active and passive conservative treatment. The end of the work is presentation discussion and the final evaluation of the work. Examination showed in the early follow-up that probands burden more affected leg. At the end of monitoring, not all probands didn´t provide the same load balancing of both legs, or to establish the correct balancing strereotype of walking.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - Marie Vujtechova.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vujtechova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce897,07 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vujtechova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,62 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce864,19 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2556

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.