Název: Role ergoterapeuta v prevenci bolesti pohybového aparátu
Další názvy: Role of Occupational therapist in the prevention of musculoskeletal pain
Autoři: Škabrada, Jan
Vedoucí práce/školitel: Trázníková, Marta
Oponent: Zahradnická, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2557
Klíčová slova: vertebrogenní porucha;degenerativní onemocnění;bolest
Klíčová slova v dalším jazyce: vertebrogenic impairment;degenerative disease;pain
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou prevence bolesti pohybového aparátu. Obecná část obsahuje tyto části: Diagnóza, incidence, etiologie, kineziologie, vertebrogenní onemocnění páteře, škola zad, prognóza, terapie. Praktická část se zabývá kazuistikami a dotazníky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on problems connected with the prevention of musculoskeletal pain. General part consists of these subparts: diagnosis, occurrence, etiology, kinesiology, vertebrogenic rachiopathy, spine school, prognosis, therapy. Final part of the thesis deals with case studies and forms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka Jan Skabrada.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skabrada - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,04 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Skabrada - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce973,78 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce789,39 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2557

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.