Title: Portrét osobnosti
Other Titles: Portrait of personality
Authors: Novotná, Kristýna
Advisor: Kodera Radovan, MgA.
Referee: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25589
Keywords: soubor fotografií;profil osobnosti;tanec;pohyb;barvy;osobní život;specifika osoby.
Keywords in different language: collection of photographs;portrait of person;dance;move;colours;personal life;specifics of person
Abstract: Bakalářská práce s názvem Portrét osobnosti si klade za cíl zmapovat vybranou osobu v různých rovinách pomocí fotografií. Práce je rozčleněna do dvou bloků, první část zachycuje tanec, což je hlavní činnost, které se vybraná osoba věnuje. Druhá část je věnována osobnímu životu osoby.
Abstract in different language: My thesis topic is on Portrait of person. It is a set of photographs which characterize the chosen person. Especially they show her job and hobby but also try to map her personal life and specific.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- text.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
NovotnaK_v.pdfPosudek vedoucího práce142,74 kBAdobe PDFView/Open
NovotnaK_o.pdfPosudek oponenta práce412,94 kBAdobe PDFView/Open
NovotnaK.pdfPrůběh obhajoby práce273,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.