Title: FILMOVÉ ZPRACOVÁNÍ POVÍDKY, POHÁDKY, BAJKY, BÁSNĚ NEBO HUDEBNÍ SKLADBY
Other Titles: film processin stories, fairy tales, fables, poems or music songs
Authors: Bajerová, Veronika
Advisor: Barta Jiří, Prof. akad. mal.
Referee: Domlátil Vojtěch, MgA. DiS.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25600
Keywords: medvědi;kniha;ilustrace;trailer;krátká animace
Keywords in different language: bears;book;ilustrations;trailer;short animation
Abstract: Práce se skládá z napsané knihy s vlastním příběhem, ilustrací a traileru na knihu.
Abstract in different language: The work consists of written books with their own stories, illustrations and theatrical trailer for the book.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace veronika bajerova.pdfPlný text práce39,92 MBAdobe PDFView/Open
Bajerova_v.pdfPosudek vedoucího práce452,44 kBAdobe PDFView/Open
Bajerova_o.pdfPosudek oponenta práce619,98 kBAdobe PDFView/Open
Bajerova.pdfPrůběh obhajoby práce345,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.