Title: Autorský animovaný film
Other Titles: Animated movie
Authors: Krupička, Jiří
Advisor: Domlátil Vojtěch, MgA. DiS.
Referee: Barta Jiří, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25601
Keywords: stop-motion;loutkový film;animace;krátký film
Keywords in different language: stop-motion;puppet movie;animation;short movie
Abstract: Pro svoji bakalářskou práci jsem zvolil téma Animovaný autorský film. Rozhodl jsem se vytvořit krátký loutkový animovaný film, s příběhem o dvou čarodějnicích. Film se jmenuje alternativa. Použil jsem techniku stop-motion. "Alternativa" bude v budoucnu doplněna o hudbu, která je již téměř hotova. V tuto chvíli se jedná pouze o zástupý zvuk.
Abstract in different language: For my Bachelor thesis I chose the topic of Animated Authorial film I decided to create a short puppet animated movie with a simple story about two witches. The name of this movie is Alternativa. In this movie I used a stop-motion technique. "Alternativa" will be enriched with music in the future, which is almost done. At this moment there is only a vicarious sound with it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krupicka bakalarka.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
Krupicka_v.pdfPosudek vedoucího práce125,49 kBAdobe PDFView/Open
Krupicka_o.pdfPosudek oponenta práce165,17 kBAdobe PDFView/Open
Krupicka.pdfPrůběh obhajoby práce297,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.