Název: 1:100
Další názvy: 1:100
Autoři: Binter, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Aubrecht Vojtěch, MgA.
Oponent: Kodera Radovan, MgA.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25606
Klíčová slova: fotografie;lentikulár;měřítko;fraktály;sport;digitální fotografie;zátiší;fotomanipulace
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;lenticular;scale;fractals;sport;digital photography;still life;photomanipulation
Abstrakt: Práce se soustředí na význam a důležitost měřítka ve fotografii. Toto téma bylo zpracováno formou dvou nezávislých fotografických sérií s názvy "Fractals" a "Sports oversized". Série Fractals zachycuje objekty s fraktálním charakterem vždy na dvou snímcích - celek a detail - oba snímky jsou však shodně aranžované. Tím se skrývají rozdíly velikostí a měřítek. Následná adjustace formou lentikulárních tisků umožňuje snadné vnímání efektu. Soubor Sports oversized obsahuje snímky domácích zátiší, které mají v sobě zakomponované fotografie, na nichž bylo pozměněno měřítko určitých objektů. Tato série experimentuje s naší nepozorností a tolerancí k nerealistickým fotografiím.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis has its major focus on importance and meaning of scale for photography. The topic was solved by two independent photographic series, named "Fractals" and "Sports oversized". The Fractals shows objects that have fractal character. Each subject is captured in two verses - wide shot and detail. Both images are equally arranged, which is hiding the difference of the scale. Pictures are printed on lenticular media, which helps the viewer to see the effect. The artwork Sports oversized contains still life photographs. In the scenes, there are included printed images with significantly changed scale of certain objects. This serie is experimenting with inattention and tolerance for unrealistic photographs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
TomasBinter_BakalarskaPrace.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Binter_o.pdfPosudek oponenta práce158 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Binter_v.pdfPosudek vedoucího práce601,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Binter.pdfPrůběh obhajoby práce353,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25606

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.