Title: Soubor ilustrací
Other Titles: Set of illustrations
Authors: Müllerová, Kamila
Advisor: Mištera Josef, Doc. akad. mal.
Referee: Kohoutová Marie, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25613
Keywords: zátiší;ilustrace;autorská kniha
Keywords in different language: still- lifes;illustration;author book
Abstract: Soubor dvaceti ilustrovaných krátkých poetických povídek pro děti. Zapomenuté předměty ve starém opuštěném domě spolu mluví. Obrazy jsou tvořeny kombinací technik. Malba temperovými barvami, kresba pastelkami a tužkou, následná úprava a kresba v počítači. Listy jsou samostatné, série je uzavřena v krabici.
Abstract in different language: It is an illustrated collection of twenty short poetic tales, stories of still - lifes, forgotten things in unoccupied rooms of the old house. These still - lifes are talking to each other. The paintings are made painting tempera paints in combination with crayons and pencil, thus prepared substrate is then edited on the computer.Individual sheets are in a box. In a house that represents the box. The box protects and holds together the sheets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
obhajoba_bakalarske_prace_kamila_mullerova.pdfPlný text práce76,93 MBAdobe PDFView/Open
Mullerova.pdfPosudek vedoucího práce160,62 kBAdobe PDFView/Open
Mullerova_1.pdfPosudek oponenta práce189,87 kBAdobe PDFView/Open
Mullerova_2.pdfPrůběh obhajoby práce360,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.