Title: Cestou podvědomí
Other Titles: The Way of subconscious
Authors: Uhliarová, Andrea
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akad. mal.
Referee: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25616
Keywords: arechetypy;idoly;informel;konfrontace;ego;filozofie;paradoxy;symboly;nevědomí;hmota
Keywords in different language: arechetypy;idols;informal;confrontation;ego;philosophy;paradoxes;symbols;unconscious;mass
Abstract: Cyklus obrazů o rozsahu 4 kusů se zabývá mezilidskými vztahy. Konkrétně konflikty které vznikají mezi partnery díky vlivu podvědomí. Shrnuje několik případů, které vznikají díky archetypům, nevědomím idolům, tlaku atd. Způsob vyjádření malbou je expresivní, s emočním zabarvením v podobě bílé a kontrastu s křiklavými barvami. Použita je kombinovaná technika olej a akryl na dřevotřísce.
Abstract in different language: Series of paintings- 4 pieces, dealing with interpersonal relationships. Specifically, the conflicts that arise between partners through the influence of the subconscious. Summarizes several cases that arise due to the archetypes, unconscious idols, pressure etc. Method of expression painting is expressive, with emotional timbre in the form of white and contrast with the garish colors. Used are oil and acrylic mixed colours on chipboard.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP uhliarova andrea.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
Uhliarova.pdfPosudek vedoucího práce160,2 kBAdobe PDFView/Open
Uhliarova_1.pdfPosudek oponenta práce175,9 kBAdobe PDFView/Open
Uhliarova_2.pdfPrůběh obhajoby práce294,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.