Title: Analýza současného oděvu a konfrontace s historickými odkazy Vlastní sebereflexe a tvorba malé ucelené kolekce 3 oděvních celků.
Other Titles: Analysis of the current clothing and confrontation with historical links Self-reflection and creation of an integrated small collection of 3 units of clothing.
Authors: Šramotová, Karolína
Advisor: Krbcová Helena, Doc. akad. mal.
Referee: Štěpánková Lenka, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25640
Keywords: unisex;analýza;čistota;minimalismus;gender;evoluce;variabilita;individualita
Keywords in different language: unisex;analysis;purity;minimalism;gender;evolution;variability;individuality
Abstract: Kolekce čtyř modelů, která je ukázkou mé vize o evoluci ve stylu oblékání a myšlení dnešní mladé generace. Je reakcí na současnou otázku ohledně genderových stereotypů a předsudků. Vychází z principů Unisexu, je variabilní a lehce kombinovatelná. Kolekce je inspirována přírodou, organickými tvary a minimalismem.
Abstract in different language: Fashion collection consist of four looks. It is based on my own vision about today´s population and about evolution in the way of thinking. I created a collection responding to nowadays question about gender stereotypes and prejudices. My goal was to create a collection, formed by many pieces, which are easy to combine and offer an open field for expressing of each of individuality. My collection is based on the principles of unisex clothing. I was inspired by nature, organic shapes and structures. Another inspiration came from minimalism art, using purity, bright colors, simplicity of shapes and which is based on the function.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-SRAMOTOVA.pdfPlný text práce5,85 MBAdobe PDFView/Open
Sramotova_v.pdfPosudek vedoucího práce119,89 kBAdobe PDFView/Open
Sramotova_o.pdfPosudek oponenta práce153,29 kBAdobe PDFView/Open
Sramotova.pdfPrůběh obhajoby práce354,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.