Název: Občanská participace na správě a rozvoji obce
Další názvy: Civic participation in the administration and development of the municipality
Autoři: Mikšovská, Renata
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Valeš, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2565
Klíčová slova: participace;občan;obec;volby;místní referendum;právo shromažďovací;svobodný přístup k informacím;petice
Klíčová slova v dalším jazyce: participation;citizen;community;elections;municipal referendum;freedom of assembly;free access to information;petition
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je popsat, jakými způsoby mohou občané participovat na správě a rozvoji obce. Je proveden rozbor právní úpravy se zaměřením na jednotlivé možnosti participace občanů včetně konkrétních příkladů z některých obcí v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to describe different ways how citizens may participate in the administration and development of the municipality. Legal regulations are analysed focusing on the possibilities citizens are provided with to participate in municipal administration. Concrete examples from particular municipalities in the Czech Republic are included.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Renata Miksovska.pdfPlný text práce714,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Miksovska-VP.pdfPosudek vedoucího práce439,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Miksovska-OP.pdfPosudek oponenta práce361,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milsovska-PR.pdfPrůběh obhajoby práce284,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2565

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.