Title: Ekonomické zhodnocení kooperace podniků v konkurenčním prostředí
Other Titles: Economic evaluation of business cooperation in a competitive environment
Authors: Danišová, Taťána
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25660
Keywords: kooperace;podnik;dodavatelé;odběratelé;spedice
Keywords in different language: cooperation;company;supplier;debtor;delivery
Abstract: Předložená práce je zaměřena na kooperaci a obchodní vztahy mezi přepravní společností SPEDICA, s. r. o. a zahraničními nebo tuzemskými společnostmi, působící v obdobném odvětví. Tato práce obsahuje představení společnosti a její obecnou SWOT analýzu. Dále disponuje analýzou konkurenceschopnosti vybraného podniku. V práci je obsažen návrh na optimalizaci podnikových činností a posouzení efektivnosti navrhovaného opatření.
Abstract in different language: The presented work is focused on cooperation and business relationships between express delivery company SPEDICA, s. r. o. and international or domestic companies, operating in a similar industry. This work contains an overview of the company and a general SWOT analysis. Moreover, this work analyzes competitive abilities of the chosen company. Furthermore, this thesis contains a proposal of the company's operational activities and evaluation of the proposed measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Danisova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Danisova T. - V.PDFPosudek vedoucího práce621,42 kBAdobe PDFView/Open
Danisova T. - O.PDFPosudek oponenta práce631,94 kBAdobe PDFView/Open
Danisova T. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce283,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.