Název: Ekonomické zhodnocení kooperace podniků v konkurenčním prostředí
Další názvy: Economic evaluation of business cooperation in a competitive environment
Autoři: Danišová, Taťána
Vedoucí práce/školitel: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Oponent: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25660
Klíčová slova: kooperace;podnik;dodavatelé;odběratelé;spedice
Klíčová slova v dalším jazyce: cooperation;company;supplier;debtor;delivery
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na kooperaci a obchodní vztahy mezi přepravní společností SPEDICA, s. r. o. a zahraničními nebo tuzemskými společnostmi, působící v obdobném odvětví. Tato práce obsahuje představení společnosti a její obecnou SWOT analýzu. Dále disponuje analýzou konkurenceschopnosti vybraného podniku. V práci je obsažen návrh na optimalizaci podnikových činností a posouzení efektivnosti navrhovaného opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on cooperation and business relationships between express delivery company SPEDICA, s. r. o. and international or domestic companies, operating in a similar industry. This work contains an overview of the company and a general SWOT analysis. Moreover, this work analyzes competitive abilities of the chosen company. Furthermore, this thesis contains a proposal of the company's operational activities and evaluation of the proposed measures.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn. Plný text bude přístupný od 02. 03. 2022.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Danisova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Danisova - rozh..PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP227,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Danisova T. - V.PDFPosudek vedoucího práce621,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Danisova T. - O.PDFPosudek oponenta práce631,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Danisova T. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce283,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25660

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.