Title: Časová struktura úrokových sazeb: porovnání výnosových křivek pro Českou republiku a Německo
Term structure of interest rates: comparison of the Czech republic and Germany
Authors: Šedivá, Blanka
Marek, Patrice
Citation: 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2015, Conference Proceedings. Cheb: University of West Bohemia, 2015. s. 787-792. ISBN 978-80-261-0539-8.
Issue Date: 2015
Publisher: University of West Bohemia in Pilsen
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/25684
ISBN: 978-80-261-0539-8
Keywords: konstrukce výnosových křivek;Nelson-Siegelův model;Svenssonův model;neparametrické modely;státní dluhopisy
Keywords in different language: yield curves construction;Nelson-Siegel model;Svensson model;nonparametric models;government bonds
Abstract: Příspěvek se zaměřuje na možnosti využití parametrických a neparametrických odhadů výnosových křivek. V první části jsou přehledně shrnuty různé možnosti modelů výnosových křivek a možnosti odhadů parametrů těchto křivek. Nejprve jsou popsány výhody a nevýhody parametrických přístupů, zejména Nelson Sieglův model a Svenssonův model. Následně jsou podrobně popsány a analyzovány neparametrické metody založené na jádrových odhadech regresních křivek. Oba přístupy (parametrický i neparametrický) jsou použity pro odhady výnosových křivek v České republice a v Německu. Pro obě země jsou jako podkladové informace použita data o tržních cenách státních dluhopisů.
Abstract in different language: The aim of the paper is to demonstrate the possibility of using parametric and nonparametric methods for estimating the term structure of interest rates. First, the principles of several yield curves construction are described and later, advantages and disadvantages of parametric models (Nelson-Siegel and Svensson class model) and nonparametric models are presented. The nonparametric methods based on a kernel estimation are emphasized and closely described, demonstrated and analysed. The both methods (parametric and nonparametric) are used to estimate the term structure of interest rates based on the market price of the Czech government bonds and German government bonds.
Rights: © University of West Bohemia in Pilsen
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sediva a Marek - Term Structure .pdf1,9 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25684

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.