Název: Postavení městských částí v Praze, hlavním městě České republiky, na příkladu městské části Praha 11
Další názvy: The position of a city sections of Prague, the capital city of The Czech republic explained on the example of a city section Prague 11.
Autoři: Chlíbková, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2574
Klíčová slova: hlavní město Praha;městská část;městský obvod;statut;Jižní Město;městská část Praha 11;občanská vybavenost;parkovací místa;obyvatelstvo;území
Klíčová slova v dalším jazyce: The capital city Prague;city section;district of city;statute;South City;city section Prague 11;public facility;parking space;population;area
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vznikem městských částí ve velkých městských aglomeracích či statutárních městech. Vznik městských částí si přiblížíme na samotném hlavním městě Praze. Projdeme se krátkou historií vzniku města Prahy, rozdělením Prahy na městské části a městské obvody. Praktickou ukázkou nám bude městská část Praha 11, ve které žiji a bydlím. Provedu Vás historii městské části, vznikem městské části, samostatným organizačním řízením městské části a přiblížím co trápí nás občany městské části. Nastíním komunikaci občan x radnice, zastupitelstvo městské části.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with a formation of a city sections in a large aglomerations or in a statutary cities. The formation of a city sections will be focused on a capital city Prague. We will go through the short history of a city formation, separation to a city sections, and city districts. Our example will be the section Prague 11where I live and stay. I will take You through the city history, formation of a city section, separate organizational management and I will zoom in, what the local population suffers from. I will also outline the communication between the resident x town-hall, and local authorities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSR) / Bachelor´s works (DPA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-MC 2012.[2].pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chlibkova-VP.pdfPosudek vedoucího práce402,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chlibkova-OP.pdfPosudek oponenta práce609,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chlibkova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce345,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2574

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.