Název: Statutární město
Další názvy: Statutory Towns
Autoři: Šimanová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Matula, Miloš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2583
Klíčová slova: Statutární města;Plzeň;Orgány obce;městské obvody;městské symboly
Klíčová slova v dalším jazyce: statutory towns;Pilsen;municipal bodies;municipal districts;city symbols
Abstrakt: Touto bakalářskou prací jsem se pokusila rozebrat právní úpravu postavení významných obcí České republiky, tedy statutárních měst, jejích problémy a více jsem se zaměřila na mé domovské město a tím je statutární město Plzeň.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to analyse the legislation of the role of important municipalities in the Czech Republic, so called statutory cities, as well as their problems. To demonstrate this further, I focused on the statutory city of Pilsen, where I also live.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simanova-VP.pdfPosudek vedoucího práce446,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Simanova-VP.pdfPosudek oponenta práce446,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simanova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce262,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2583

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.