Název: Obec s rozšířenou působností
Další názvy: Municipality with Extended Competence
Autoři: Engelthaler, Martin
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2588
Klíčová slova: obec;rozšířená působnost;reforma;veřejná správa;orgány obce;přenesená působnost;samostatná působnost obce;Nýřany
Klíčová slova v dalším jazyce: municipality;extended competence;structure;reform;public administration;municipal authorities;delegated powers;municipal jurisdiction;Nýřany
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat historický vývoj obcí s rozšířenou působností, důvody jejich vzniku, jednotlivé etapy vývoje a zhodnocení současného stavu. Jako příklad je v bakalářské práci popisována situace a struktura v obci s rozšířenou působností Nýřany.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor´s thesis was to map historical development of municipalities with extended competence, reasons for their constitution, evaluation of the constituent development elements and the contemporary state. The situation and the structure in "Municipality with Extended Competence Nýřany" is used as an example in this bachelor´s thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace CD.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Engelthaler-VP.pdfPosudek vedoucího práce426,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Engelthaler-OP.pdfPosudek oponenta práce506,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Engelhather-PR.pdfPrůběh obhajoby práce312,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2588

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.