Title: Obec s rozšířenou působností
Other Titles: Municipality with Extended Competence
Authors: Engelthaler, Martin
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Lego, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2588
Keywords: obec;rozšířená působnost;reforma;veřejná správa;orgány obce;přenesená působnost;samostatná působnost obce;Nýřany
Keywords in different language: municipality;extended competence;structure;reform;public administration;municipal authorities;delegated powers;municipal jurisdiction;Nýřany
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat historický vývoj obcí s rozšířenou působností, důvody jejich vzniku, jednotlivé etapy vývoje a zhodnocení současného stavu. Jako příklad je v bakalářské práci popisována situace a struktura v obci s rozšířenou působností Nýřany.
Abstract in different language: The topic of this bachelor´s thesis was to map historical development of municipalities with extended competence, reasons for their constitution, evaluation of the constituent development elements and the contemporary state. The situation and the structure in "Municipality with Extended Competence Nýřany" is used as an example in this bachelor´s thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace CD.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Engelthaler-VP.pdfPosudek vedoucího práce426,93 kBAdobe PDFView/Open
Engelthaler-OP.pdfPosudek oponenta práce506,56 kBAdobe PDFView/Open
Engelhather-PR.pdfPrůběh obhajoby práce312,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.