Název: Vzdělávání úředníků v rámci reformy veřejné správy
Další názvy: Education of the officials within the public administration reform
Autoři: Landkamrová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2590
Klíčová slova: reforma;vzdělávání úředníků;veřejná správa;územní samospráva;samostatná působnost;přenesená působnost;zvláštní odborná způsobilost;správní činnost;úředník;řízení lidských zdrojů
Klíčová slova v dalším jazyce: reform;education of officials;public administration;local autonomy;separate powers;delegated powers;special professional competence;administration activities;official;human resources management
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na tu část reformy veřejné správy v České republice, která se týká vzdělávání úředníků samosprávy a vývoje legislativní úpravy v této oblasti. Dále se zabývá tím, jak je zajišťováno vzdělávání úředníků v prostředí statutárního města, konkrétně na Magistrátu města Plzně.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis focuses just on the part of public administration reform in the Czech republic, which concerns the education of local government officials and development of law in this area. It also deals with the the system of education of officials, specifically in the Municipality of the City of Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakal. prace M.Landkamrova 2012.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Landkamrova-VP.pdfPosudek vedoucího práce618,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Landkamrova-OP.pdfPosudek oponenta práce799,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Landkamrova - PR.pdfPrůběh obhajoby práce306,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2590

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.