Title: Moderní trendy ve výrobě závitů
Other Titles: Modern Trends in Manufacturing Thread
Authors: Černohorský, Jiří
Advisor: Skopeček, Lukáš
Referee: Bozděch, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2592
Keywords: Závitování;závit;závitník;fréza;obrábění;tváření;frézování;upínače
Keywords in different language: Threading;thread;tap;milling cutter;machining;forming;milling;holders
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždění informací o nových trendech při výrobě závitů. Práce popisuje jednotlivé metody výroby závitů a jejich inovace. Šíře práce zahrnuje oblasti od materiálů a povlaků nástrojů, přes optimalizování geometrie až po moderní systémy upínání a provozní podmínky nástrojů. Hlavním přínosem této práce je seznámení čtenáře s nejnovějšími poznatky a stavem technologie výroby závitů.
Abstract in different language: The main objective of this work is to gather information on new trends in the production of threads. This work describes the various methods of producing threads and innovation. Breadth of work includes the materials and coatings from tools, through optimizing the geometry to modern systems, clamping tools and operating conditions. The main contribution of this work is to acquaint readers with the latest technology and state of threads.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Moderni trendy ve vyrobe zavitu.pdfPlný text práce24,29 MBAdobe PDFView/Open
Cernohorsky - Hodnoceni - BP.PDFPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Cernohorsky - opo - BP.PDFPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Cernohorsky - prubeh obhajoby BP.PDFPrůběh obhajoby práce263,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.