Název: Moderní trendy ve výrobě závitů
Další názvy: Modern Trends in Manufacturing Thread
Autoři: Černohorský, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Skopeček, Lukáš
Oponent: Bozděch, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2592
Klíčová slova: Závitování;závit;závitník;fréza;obrábění;tváření;frézování;upínače
Klíčová slova v dalším jazyce: Threading;thread;tap;milling cutter;machining;forming;milling;holders
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždění informací o nových trendech při výrobě závitů. Práce popisuje jednotlivé metody výroby závitů a jejich inovace. Šíře práce zahrnuje oblasti od materiálů a povlaků nástrojů, přes optimalizování geometrie až po moderní systémy upínání a provozní podmínky nástrojů. Hlavním přínosem této práce je seznámení čtenáře s nejnovějšími poznatky a stavem technologie výroby závitů.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this work is to gather information on new trends in the production of threads. This work describes the various methods of producing threads and innovation. Breadth of work includes the materials and coatings from tools, through optimizing the geometry to modern systems, clamping tools and operating conditions. The main contribution of this work is to acquaint readers with the latest technology and state of threads.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Moderni trendy ve vyrobe zavitu.pdfPlný text práce24,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cernohorsky - Hodnoceni - BP.PDFPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cernohorsky - opo - BP.PDFPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cernohorsky - prubeh obhajoby BP.PDFPrůběh obhajoby práce263,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2592

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.