Název: Pikosekundové laserové čištění povrchu AM1 superslitiny
Picosecond laser surface cleaning of AM1 superalloy
Autoři: Moskal, Denys
Martan, Jiří
Kučera, Martin
Houdková-Šimůnková, Šárka
Kromer, Robin
Citace zdrojového dokumentu: MOSKAL, Denys, MARTAN, Jiří, KUČERA, Martin, HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Šárka, KROMER, Robin. Picosecond laser surface cleaning of AM1 superalloy. In: 9th International Conference on Photonic Technologies - LANE 2016. Heidelberg: Elsevier B.V., 2016. s. 249-257. ISSN: 1875-3892.
MOSKAL, Denys, MARTAN, Jiří, KUČERA, Martin, HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Šárka, KROMER, Robin. Picosecond laser surface cleaning of AM1 superalloy. In: 9th International Conference on Photonic Technologies - LANE 2016. Heidelberg: Elsevier B.V., 2016. s. 249-257. ISSN: 1875-3892.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Elsevier B.V.
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/25993
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?mode=FullRecord&customersID=Alerting&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=Alerting&SrcAuth=Alerting&SID=U1wnLaUtaTrKMC1Crfb&UT=WOS%3A000387459400027
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84993953519
000387459400027
2-s2.0-84993953519
ISSN: 1875-3892
Klíčová slova: čištění povrchu superslitiny;ultra-krátké laserové pulzy;optimalizace skenovacího procesu;posuvné texturování
Klíčová slova v dalším jazyce: superalloy surface cleaning;ultra-short laser pulses;scanning process optimization;postprocessing;shifted texturing
Abstrakt: Laserové skenovací zpracování povrchu superslitiny AM1 na bázi niklu pomocí ultrakrátkých pulsů (10 ps) je představeno jako čisticí a deoxidační zpracování. Laserové čištění je zkoumáno s dvousměrným skenováním povrchu laserovým paprskem s několika opakovacími frekvencemi pulzů. Optimální rychlost, laserová opakovací frekvence, překryv a počet opakování vrstev jsou určeny pro minimální strukturní změny na mechanicky leštěných površích AM1. Laserové čistění po posuvném laserovém texturování (sLST) je prezentován jako dvoustupňová příprava povrchu superslitiny pro žárový nástřik. Efekt akumulace tepla a teplotní pole jsou vypočteny ze semi-rovinného modelu působení tepelného zdroje vypůsobeného skenováním laserového paprsku.
Abstrakt v dalším jazyce: Laser scanning processing of nickel-based superalloy AM1 surfaces by ultra-short pulses (10 ps) is introduced as a cleaning and deoxidation postprocess. The laser cleaning is investigated with two-directional surface scanning by a laser beam with several frequencies of pulse generation. The optimal speed, laser pulse repetition frequency, overlapping and layer repetition count are determined for minimal structural changes on the mechanically polished AM1 surfaces. The laser cleaning after shifted laser surface texturing (sLST) is presented as a two-step preparation of a superalloy surface for thermal spraying. The heat accumulation effect and temperature fields are calculated from a semi-planar model of a laser beam scanning heat source.
Práva: © Elsevier
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (NTC)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Picosecond laser surface cleaning of AM1 superalloy.pdf2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25993

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD