Title: Pětiúhelníková pokrytí roviny
Pentagonal tiling of plane
Authors: Tomiczková, Světlana
Citation: TOMICZKOVÁ, Světlana. Pětiúhelníková pokrytí roviny. G slovenský časopis pre geometriu a grafiku, 2016, roč. 13, č. 25, s. 25-32. ISSN 1336-524X.
Issue Date: 2016
Publisher: Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25994
ISSN: 1336-524X
Keywords: pokrývání roviny;pětiúhelníkové dlaždice
Keywords in different language: tessellation;pentagons tile
Abstract: Pětiúhelníkové pokrytí je pokrytí roviny geometrickými útvary takovými, že každá část (dlaždice) je pětiúhelník. Zde popíšeme klasifikaci, historii a některé vlastnosti pětiúhelníkových pokrytí.
Abstract in different language: Pentagonal tiling is a tiling or tessellation of the plane where each piece (tile) is a pentagon. We describe classification, history and some properties of pentagonal tiling.
Rights: Plný text není přístupný.
© Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tomiczkova_G.pdf3,75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD