Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.authorSemaničová-Feňovčíková, Andrea
dc.contributor.authorBača, Martin
dc.contributor.authorLacsáková, Marcela
dc.contributor.authorMillerová, Miroslava
dc.contributor.authorRyan, Joe
dc.date.accessioned2017-05-17T11:06:30Z
dc.date.available2017-05-17T11:06:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSEMANIČOVÁ-FEŇOVČÍKOVÁ, Andrea, BAČA, Martin, LACSÁKOVÁ, Marcela, MILLEROVÁ, Miroslava, RYAN, Joe Wheels are cycle-antimagic. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2015, roč. 48, č. 1, s. 11-18. ISSN 1571-0653.en
dc.identifier.issn1571-0653
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26000
dc.identifier.urihttps://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84937412405
dc.identifier.uri2-s2.0-84937412405
dc.description.abstractProstý graf G má H-pokrytí, jestliže každá hrana v E(G) je v podgrafu grafu G, isomorfním s H, a (a, d)-H-antimagické totální ohodnocení grafu G, majícího H-pokrytí, je bijektivní zobrazení množiny vrcholů V(G) a hran E(G) grafu G na množinu celých čísel {1, 2, . . . , |V (G)| + |E(G)|} takové, že pro každý podgraf H’ isomorfní s H součet ohodnocení všech hran a vrcholů náležících H’ tvoří aritmetickou posloupnost s prvním členem a, a společným rozdílem d. Ohodnocení je super, jestliže nejmenší možná ohodnocení jsou na vrcholech. V článku zkoumáme existenci super cyklicky antimagického totálního ohodnocení grafu typu kolo.cs
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.relation.ispartofElectronic Notes in Discrete Mathematicsen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectH-pokrytícs
dc.subjectsuper a, d-H-antimagické totální ohodnocenícs
dc.subjectcyklicky antimagické ohodnocenícs
dc.subjectkolocs
dc.titleKola jsou cyklicky antimagickács
dc.titleWheels are cycle-antimagicen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedA simple graph G admits an H-covering if every edge in E(G) belongs to a subgraph of G isomorphic to H. An (a, d)-H-antimagic total labeling of a graph G admitting an H-covering is a bijective function from the vertex set V(G) and the edge set E(G) of the graph G onto the set of integers {1, 2, . . . , |V (G)| + |E(G)|} such that for all subgraphs H’ isomorphic to H, the sum of labels of all the edges and vertices belonging to H’ constitute the arithmetic progression with the initial term a and the common difference d. Such a labeling is called super if the smallest possible labels appear on the vertices. In this paper, we investigate the existence of super cycle-antimagic total labelings of wheel.en
dc.subject.translatedH-coveringen
dc.subject.translatedsuper a, d-H-antimagic total labelingen
dc.subject.translatedcycle-antimagic labelingen
dc.subject.translatedwheelen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43917732
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (NTIS)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Wheels are Cycle-Antimagic.pdf190,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26000

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD