Název: Optická emisní spektroskopie plasmy vzniklé laserovou ablací sulfidu železnatého
Optical emission spectroscopy of plasma produced by laser ablation of iron sulfide
Autoři: Karatodorov, Stefan
Mihailov, Valentin I.
Křenek, Tomáš
Grozeva, Margarita
Citace zdrojového dokumentu: KARATODOROV, Stefan, MIHAILOV, Valentin I., KŘENEK, Tomáš, GROZEVA, Margarita. Optical emission spectroscopy of plasma produced by laser ablation of iron sulfide. In: 19th International Summer School on Vacuum, Electron and Ion Technologies, VEIT 2015. Sozopol: Dutch Institute for Fundamental Energy Research,IUVSTA,Ministry of Education and Science of Republic of Bulgaria, 2016. s. 1-6. ISSN 1742-6588.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Dutch Institute for Fundamental Energy Research,IUVSTA, Ministry of Education and Science of Republic of Bulgaria
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/26006
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84964884370
2-s2.0-84964884370
ISSN: 1742-6588
Klíčová slova: optická emisní spektroskopie;sulfid železnatý;laserová ablace;metastabilní fáze
Klíčová slova v dalším jazyce: optical emission spectroscopy;ferrous sulfide;laser ablation;metastable phases
Abstrakt: Předmětem této studie je optická emisní spektroskopická studie plasmy vzniklé laserovou ablací sulfidu železnatého (FeS) ve vakuu. Emise plasmy byla charakterizována časovým a prostorovým rozlišením. Spektroskopické měření bylo použito pro kalkulaci parametrů plasmy. Elektronová teplota byla počítána pomocí Boltzmanovy metody a hustota elektronů Starkovým rozšířením emisních linií.
Abstrakt v dalším jazyce: Optical emission spectroscopy studies are reported of laser ablation plasma from an iron sulphide (FeS) target in vacuum. The plasma emission is characterized with spatial and tempoal resolution. The spectral observations are used to calculate the electron plasma parameters. The electron temperature is calculated by the Boltzmann plot method and the electron number density, by the Stark broadening of the emission lines.
Práva: Plný text není přístupný.
© Dutch Institute for Fundamental Energy Research,IUVSTA, Ministry of Education and Science of Republic of Bulgaria
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
IOP_bulgaria.pdf1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26006

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD