Název: Některá kritéria diskrétnosti spektra pololineárního Sturmova-Liouvilleova problému čtvrtého řádu
Some criteria for discreteness of spectrum of half-linear fourth order Sturm–Liouville problem
Autoři: Drábek, Pavel
Kuliev, Komil
Marletta, Marco
Citace zdrojového dokumentu: DRÁBEK, Pavel, KULIEV, Komil, MARLETTA, Marco Some criteria for discreteness of spectrum of half-linear fourth order Sturm–Liouville problem. NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS, 2017, roč. 24, č. issue 2, article 11, s. 1-39. ISSN 1021-9722.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Springer
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26007
ISSN: 1021-9722
Klíčová slova: Hardyova nerovnost;váhové prostory;Sturmova-Liouvilleova úloha;teorie oscilatoričnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: Hardy inequality;weighted spaces;Sturm–Liouville problem;oscillatory theory
Abstrakt: Jsou dokázány nutné a postačující podmínky pro diskrétnost množiny vlastních čísel pololineární úlohy s lokálně integrovatelnými váhami. Nalezené podmínky jsoy ekvivalentní podmínkám pro kompaktnost vnoření mezi váhovými Sobolevovými a Lebesgueovými prostory.
Abstrakt v dalším jazyce: We prove a necessary and sufficient conditions for discreteness of the set of all eigenvalues of half–linear eigenvalue problem with locally integrable weights. Our conditions appear to be equivalent to the compact embedding of certain weighted Sobolev and Lebesgue spaces.
Práva: Plný text není přístupný.
© Springer
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMA)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
separat_Drabek_Kuliev_Marletta-NoDEA.pdf573,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26007

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD