Název: On continuous space word representations as input of LSTM language model
Autoři: Soutner, Daniel
Müller, Luděk
Citace zdrojového dokumentu: SOUTNER, Daniel; MÜLLER, Luděk. On continuous space word representations as input of LSTM language model. In: Statistical Language and Speech Processing. Berlin: Springer, 2015, p. 267-274. (Lectures notes in computer science; 9449). ISBN 978-3-319-25788-4.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Springer
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26011
ISBN: 978-3-319-25788-4
ISSN: 0302-9743
Klíčová slova: umělé neuronové sítě;modelování;kontinuální reprezentace slov
Klíčová slova v dalším jazyce: artificial neural networks;modeling;continuous representations of words
Abstrakt v dalším jazyce: Artificial neural networks have become the state-of-the-art in the task of language modelling whereas Long-Short Term Memory (LSTM) networks seem to be an efficient architecture. The continuous skip-gram and the continuous bag of words (CBOW) are algorithms for learning quality distributed vector representations that are able to capture a large number of syntactic and semantic word relationships. In this paper, we carried out experiments with a combination of these powerful models: the continuous representations of words trained with skip-gram/CBOW/GloVe method, word cache expressed as a vector using latent Dirichlet allocation (LDA). These all are used on the input of LSTM network instead of 1-of-N coding traditionally used in language models. The proposed models are tested on Penn Treebank and MALACH corpus.
Práva: © Springer
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Soutner.pdfPlný text299,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26011

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.