Název: Možnosti parametrizace u řídících systémů Heidenhain
Další názvy: Parameterization options for Heidenhain control systems
Autoři: Petrek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Česánek, Jiří
Oponent: Hnátík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2604
Klíčová slova: Parametrické programování;řídící systém Heidenhain;Q-parametry
Klíčová slova v dalším jazyce: Parametric programming;control system Heidenhain;Q-parametres
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na parametrické programování v řídícím systému Heidenhain. Práce popisuje princip a funkce parametrického programování. Porovnání mezi programováním bez a s parametrickým programováním včetně vytvořených NC programů a výkresu použité součásti. Dále tato práce obsahuje analýzu současného stavu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis focuses on the parametric programming in control system Heidenhain. It describes principle and function of parametric programming. Comparation of the without parametric and with parametric programming including created NC programmes and a drawing of the used component. The thesis contains the analysis of the current situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Petr Petrek.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrek - posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce805,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrek- opo BP.PDFPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrek- prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce373,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2604

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.