Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 97
Jarolímová, Lucie
Povrchové úpravy jako protikorozní ochrana heterogenního svaru

The bachelor´r thesis deals with the issue of corrosion of dissimilar welded joints of a steam generator in the environment of a nuclear power plant. The teoretical part describes the corrosion issues of welded joints, where the various types of corrosion are explained in more...

Gilík, Hynek
Projevy akustické emise vzniklé během tepelného zpracování kovů.

This Bachelor's thesis is concerned with the design and construction of sound duct which measure the acoustic emissions of steel during quenching. The theoretical section covers the basic concepts and methods of the measurement of acoustic emissions. The experimental section contains a&#...

Beňasová, Hana
Zvýšení korozní odolnosti svarů ocelí s obsahem bóru

This bachelor thesis deals with the improvement of corrosion resistance of boron-containing steel welds. The first part describes the properties of this steel, welding options, types of corrosion, especially intergranular corrosion, which is investigated in this work. In the experimental part,&#x...

Weinar, Michal
Vývoj nástroje pro testování účinků chlazení při zpracování plechu metodou "Hot Stamping"

The bachelor thesis deals with the development of an experimental tool die for sheet metal processing using the hot stamping technology. The aim of the work is to design a tool die and then perform a numerical simulation of the hot stamping process. The thesis contains&#x...

Benešová, Lenka
Studium akustických projevů při deformačním zatěžování materiálů

This Bachelor thesis is composed of two main parts - theoretical and experimental part. The theoretical part contains recherché of an experimental part. It describes method of Acoustic emission, spreads of an elastic waves and deformation mechanisms in materials. The exper...

Štěpánová, Lucie
Moderní metody testování mezikrystalové koroze

The bachelor thesis is focused on testing intergranular corrosion. The theoretical part explains in more detail the issue of corrosion and then follows the experimental part where are selected two testing methods. The main aim of the work is to verify and improve...

Mocek, Jakub
Návrh nástroje pro ultrazvukové svařování - sonotrody - metodou numerické simulace

The bachelor thesis is focused on the ultrasonic welding, specifically on a design of a suitable tool for ultrasonic welding - sonotrode - method of numerical simulation. In the thesis is a simulation of various sonotrode designs in the SonoAnalyzer program. The results are co...

Janková, Markéta
Sorbenty těžkých kovů z odpadních vod na bázi principů "zelené chemie"

This thesis consist of two parts - literary research and experimental part. The literature research examines the issue of waste from the consumption of tea and coffee from the perspective of green chemistry and the possibility of using these materials as biosorbents and carbon ...

Somr, Josef
Tepelné zpracování vzorků vyrobených SLM technologií

The bachelor thesis is focused on the 3D printing technology SLM. The main aim of the work is to describe the possible defects that products printed with this technology can have. Subsequent post-processing options leading to defects removal are also mentioned. The experimental par...

Leták, Radek
Tvrdé chromování z elektrolytu bez šestimocného chromu.

The bachelor thesis contains a list of several variants how to chrome with the help of trivalent chromium. The introduction of the work includes how chrome plating works, why it is beneficial, and I focus on the hazards that cause chromium to the human body. I...

Opatová, Kateřina
Tixoforming obtížně tvařitelných nástrojových ocelí.

The bachelor thesis deals with processing of difficult to form tool steels in semi-solid state. Based on the theoretical part of the bachelor thesis, materials suitable for processing by tixoforming will be determined. The aim of the work is to find the&#x...

Váchal, Václav
Technologie pájení heterogenních pájených spojů.

The topic of this bachelor thesis is the design of the hard spine of the heterogeneous joint (cemented carbide - steel). In the theoretical part we find information about brazing and technology of electric arc welding in inert gas protective atmospheres. The aim of this w...

Šotová, Petra
Metodika přípravy příčných řezů z tenkých vrstev a zkoumání jejich mikrostruktury v transmisním elektronovém mikroskopu

This bachelor thesis is focused on a selected method of cross-section thin films preparation and its analysis of AZO structure in transmission electron microscope (TEM). It includes advices on how to speed up the preparation process. The theoretical description of crystallographic substances...

Klaisnerová, Jitka
Moderní techniky NDT.

This thesis dissert on design of bodywork of a two-axles middle-class bus in three variants, computer simulation of circumfluence around the bus-body and calculating of chosen drive-parameters. Aerodynamic characteristics and the coefficient of air resistance were obtained by software Fluent.

Doležalová, Kamila
Metalografické hodnocení laserových návarů na bázi kompozitních materiálů.

This bachelor thesis is composed of two parts. One of them is theoretical and the other experimental. The theoretical part consists of a description of laser cladding technology and description of materials with high corrosion and biodegradability resistance. The experimental part focuses&#x...

Veselý, Vilém
Strukturní analýza kovaných rychlořezných nástrojových ocelí se zřetelem na rozložení a velikost karbidů.

The aim of the thesis is to analyze microstructure of forged high - speed tool steel with high deformation degree. This semi-finished product will by used for the production of special machine tools. It was measured several characteristics of microstructure to determinate the optimal nu...

Zikmund, Tomáš
Nové trendy v povrchových úpravách svarových spojů.

The aim of the bachelor´s thesis was to summarize the existing knowledge of corrosion and welded joints. The theoretical part describes the problems associated with corrosion, its forms and corrosion prevention. The second part was about welds, their microstructure and welding procedures...

Peković, Michal
Vývoj mikrostruktury a mechanických vlastností AHS ocelí v závislosti na chemickém složení a parametrech tepelného zpracování

The bachelor thesis deals with possibilities of isothermal heat treatment of AHS steels. The experimental program was aimed at creating bainitic structures useing a thermo-mechanical simulator. The experiment was performed on two low-alloy, medium-carbon steels with the same chemical composition, ...

Cempírek, Štěpán
Svařování metodou TIG

This thesis deals with MIG / MAG and TIG welding, with the greatest emphasis on TIG. The aim of this work is to define the basic facts that play a role in TIG welding, as well as a qualitative comparison of two welding sources of various manufacturers. Thei...

Forejtová, Jana
Popis fyzikálních stavů a viskoelastických vlastností inženýrských termoplastů pomocí termických analýz

This thesis deals with structure and characteristics of new composite materials. The experimental part was focused on identifying limit temperatures and mechanical strength of new materials, which are based on waste cellulose and thermoplastic starch. These materials were compared to commonly...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 97