Název: Rozklad řezných sil na břitu šroubovitého vrtáku
Další názvy: Decomposition of cutting forces on the cutting edge of twist drill
Autoři: Šmejkal, Martin
Vedoucí práce/školitel: Sklenička, Josef
Oponent: Zetek, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2613
Klíčová slova: šroubovitý vrták;vrtání;řezné síly;posuvová síla;točivý moment;ECT;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: twist drill;drilling;cutting forces;thrust force;torque;ECT;FEM
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na rozklad řezných sil na břitu šroubovitého vrtáku při vrtání. V této práci jsou detailně popsány tři metody určování řezných sil.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of the Bachelor thesis is a decomposition of the cutting forces on the cutting edge of twist drill considering drilling. Three methods of determination of the cutting forces are described in detail in this bachelor thesis
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_final martin smejkal verze pdf.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smejkal - posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce602,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smejkal-opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce909,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smejkal - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce348,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2613

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.