Title: Aplikácia učebnej pomôcky model slnečného kolektora na základných školách
Other Titles: Application of the solar collector teaching aid model in elementary schools
Authors: Dzúrik, Tomáš
Pavlovkin, Ján
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [155-159]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26150
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: učební pomůcka;model slunečního kolektoru;základní škola
Keywords in different language: teaching aid;solar collector model;primary school
Abstract in different language: V súčasnej dobe plnej technológii využívame veľké množstvo rôznych spotrebičov, ktoré pre svoje fungovanie potrebujú energiu. Energia sa stala neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Aby sme chránili našu prírodu, je potrebné využívať obnoviteľné zdroje energie. Energia, ktorá je získavaná, zo Slnka je čistá a pri jej výrobe sa neznečisťuje životné prostredie, čo napomáha jeho ochrane. Týmto by sme chceli poukázať na riešenie problematiky obnoviteľných zdrojov energie a na možnosti využitia slnečného žiarenia. V predmete Technika je možné priblížiť žiakom túto tému a naučiť ich, ako je možné premeniť slnečnú energiu na iný druh využiteľnej energie.
These days are full of technology, therefore we are using lots of different appliances that need energy for their function. Energy has become an integral part of everyday life. In order to protect our nature, we need to use renewable energy sources. The energy obtained from the Sun is clean and its production does not pollute the environment, which helps to protect it. We would like to point out the issue of renewable energy sources and the use of solar radiation. In the subject of Technique, it is possible to approach the subject and learn how to convert solar energy into another kind of usable energy.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzurik.pdfPlný text787,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.