Title: Chemické počitadlo
Other Titles: Chemical abacus
Authors: Kozák, Peter
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [148-154]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26151
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: učební pomůcka;chemie;základní škola
Keywords in different language: teaching aid;chemistry;primary school
Abstract: Příspěvek by měl sloužit například k jako pomůcka do vyučování chemie na základní škole, kde učitel může využít tuto didaktickou pomůcku nejen pro názornou ukázku periodické tabulky prvků, ale zároveň pro ověřování znalosti žáků. Chemické počitadlo je možné také do dalších předmětů jako je Člověk a svět práce, kde si žáci ve školních dílnách mohou takové počitadlo vyrobit. Pro grafickou tvorbu je vhodné využít multimediální výchovu, kde žáci mohou například navrhnout grafický popis jednotlivých prvků.
Abstract in different language: The contribution should be used, for example, as an aid to teaching chemistry at elementary school, where the teacher can use this didactic aid not only for the demonstration of the periodic table of elements but also for verifying pupils' knowledge. A chemical counter is also available in other subjects such as Man and the World of Work, where pupils in school workshops can produce such a counter. For graphic design, it is advisable to use multimedia education where pupils can, for example, design a graphical description of individual elements.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozak.pdfPlný text1,26 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.