Název: Klasifikace materiálu z hlediska směrnice REACH
Další názvy: The classification of the material from the point of the REACH directive
Autoři: Marhoulová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Oponent: Kučera, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2616
Klíčová slova: směrnice;REACH;SIEF;transformátor
Klíčová slova v dalším jazyce: directive;REACH;SIEF;transformer
Abstrakt: Obsahem této bakalářské práce, která nese název ?Klasifikace materiálu z hlediska směrnice REACH?, je zejména seznámení se směrnicí EU, která má snížit či zcela vyloučit negativní dopad chemických látek na lidské zdraví. Úvodem jsou shrnuty základní informace o směrnici REACH 1907/2006/ES. Bakalářská práce popisuje postupy a požadavky směrnice REACH, které slouží podniku jako teoretický základ. Dále je popsáno, jak docílit bezpečnosti transformátoru firmy NT Magnetics s.r.o.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this bachelor thesis with the theme ?The classification of the material from the standpoint of the REACH directive? is especially explanation with the EU di-rective, which is to reduce or completely eliminate the negative impact of chemicals on human health. The introduction summarizes basic information about the REACH directive 1907/2006/EC. Bachelor thesis describes the procedures and requirements of REACH, which serves the company as a theoretical basis. Then is described, how to achieve security of transformer of company NT Magnetics s.r.o.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce14,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marhoulova-posudek vedouci BP.PDFPosudek vedoucího práce533,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marhoulova - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce770,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marhoulova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce407,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2616

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.