Title: Klasifikace materiálu z hlediska směrnice REACH
Other Titles: The classification of the material from the point of the REACH directive
Authors: Marhoulová, Petra
Advisor: Zídková, Helena
Referee: Kučera, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2616
Keywords: směrnice;REACH;SIEF;transformátor
Keywords in different language: directive;REACH;SIEF;transformer
Abstract: Obsahem této bakalářské práce, která nese název ?Klasifikace materiálu z hlediska směrnice REACH?, je zejména seznámení se směrnicí EU, která má snížit či zcela vyloučit negativní dopad chemických látek na lidské zdraví. Úvodem jsou shrnuty základní informace o směrnici REACH 1907/2006/ES. Bakalářská práce popisuje postupy a požadavky směrnice REACH, které slouží podniku jako teoretický základ. Dále je popsáno, jak docílit bezpečnosti transformátoru firmy NT Magnetics s.r.o.
Abstract in different language: The content of this bachelor thesis with the theme ?The classification of the material from the standpoint of the REACH directive? is especially explanation with the EU di-rective, which is to reduce or completely eliminate the negative impact of chemicals on human health. The introduction summarizes basic information about the REACH directive 1907/2006/EC. Bachelor thesis describes the procedures and requirements of REACH, which serves the company as a theoretical basis. Then is described, how to achieve security of transformer of company NT Magnetics s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce14,02 MBAdobe PDFView/Open
Marhoulova-posudek vedouci BP.PDFPosudek vedoucího práce533,82 kBAdobe PDFView/Open
Marhoulova - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce770,5 kBAdobe PDFView/Open
Marhoulova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce407,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.