Název: Analýza legislativních požadavků BOZP při práci v laboratoři KTO
Další názvy: Legislative requirements analysis for work in laboratory of Department of Machining Technology
Autoři: Smíšek, Vojen
Vedoucí práce/školitel: Pokorná, Václava
Oponent: Jeníček, Štěpán
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2617
Klíčová slova: řízení rizik;pracovní rizika;posouzení rizik;hodnocení rizik;bezpečnostní opatření;legislativní požadavky BOZP
Klíčová slova v dalším jazyce: risk management;safety risks;risk judgement;risk evaluation;safety precautions;legislative requiremets for safety at work
Abstrakt: V první části této práce je teoretický úvod do risk managementu a metodický postup řešení analýzy bezpečnostních rizik a jejich prevence. Ve druhé části je pomocí kontrolního seznamu zhodnoceno plnění legislativních požadavků BOZP při práci v halové laboratoři KTO. Třetí část představuje analýzu bezpečnostních rizik na konkrétním pracovišti a v poslední kapitole jsou shrnuta nápravná opatření pro provoz v halové laboratoři.
Abstrakt v dalším jazyce: First part of this work is theoretical introduction to risk management and methodology of safety risks analysis. Second part uses check list for assessment of legislative requirements fulfilling of safe work in laboratory of Departmernt of Machining Technology. In third part is analysis of safety risks for particular machine and last part contains summary of remedies for work in laboratory.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Analyza legislativnich pozadavku BOZP pri praci v laboratori KTO - Vojen Smisek.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smisek.- posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smisek opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smisek- prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce432,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2617

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.