Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBambasová, Kateřina
dc.contributor.editorHonzlíková, Jarmila
dc.contributor.editorSimbartl, Petr
dc.date.accessioned2017-06-15T12:25:11Z
dc.date.available2017-06-15T12:25:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [28-32]. ISBN 978-80-261-0710-1.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0710-1
dc.identifier.urihttp://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26177
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá strukturou vybraných multimediálních učebnic. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části se zabýváme multimédii, druhy multimediálních učebnic, transformací technologií do vzdělávání. Zaměřili jsme se i na porovnání multimediální a tištěnou učebnici. Dále jsme se zabývali podrobnější analýzou jednotlivých vybraných multimediálních učebnic, jejich strukturou a komponenty. V praktické části jsme provedli výzkumné šetření, ve kterém jsme navázali na práci Michaely Elgrové. S výzkumným vzorkem – aktivními učiteli, jsme absolvovali několik rozhovorů, které se týkaly jejich osobních hodnocení struktury a komponentů daných multimediálních učebnic. Na základě výsledků rozhovorů jsme vyvodili závěry, jak jednotliví respondenti hodnotí strukturu a multimediální komponenty a jaký mají vliv struktura a multimediální komponenty na preference jejich výběru. Naše výsledky jsme také porovnali s šetřením, které provedla M. Elgrová.cs
dc.format5 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectmultimédiacs
dc.subjectučebnicecs
dc.subjectstrukturacs
dc.titleAnalýza multimediální učebnice s ohledem na její strukturucs
dc.title.alternativeAnalysis of a multimedia education with regard to its structureen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation is dealing with a structure of multimedia textbooks. The task is divided into two parts – theoretic and practical. In the theoretic part we deal with the multimedia, the kinds of the multimedia textbooks, and the transformation of the technologies into the education. We focused also on comparison between the multimedia’s and printed textbook. Next, we examined detailed analyses of each chosen multimedia’s textbooks, their structures and the components. In the practical part we done research survey, in which we established on the task of Miss Michael Elgr. With the research sample – the active teachers, we made several interviews that concerned their personal evaluation of the structures and the components of given multimedia’s textbooks. Based on the results of the interviews we deduced conclusions, how the structure and the multimedia’s components influence the preference of their choice. We also compared our results with the survey that Miss Elgr made.en
dc.subject.translatedmultimediaen
dc.subject.translatedtextbooksen
dc.subject.translatedstructureen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bambasova.pdfPlný text644,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.